سفارش تبلیغ
صباشورای پیشنهادها - کارشناسی تحول اداری مدیریت آموزش و پرورش نورآباد

   

1.      (رئیس شورا) رئیس آموزش و پرورش شهرستان نورآباد:           بهمن نریمانی

2.      دبیر شورا (کارشناس تشکیلات و تحول اداری):    روح اله سیف

3.      یک نفر از رؤسای مدارس عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان به انتخاب رئیس منطقه:

علی رضائیان

 

4.      دو نفر از معلمان مدارس و دو نفر از کارکنان اداره به انتخاب و معرفی هیأت برگزاری انتخابات شورا:

نمایندگان معلمان:

ü      سید مصطفی ساداتی                 

ü      احمد کنجوری

نمایندگان کارکنان اداره:

ü      محمدولی عبدالهی                 

ü      کرم محمدی علی آبادی

5.      یک نفر از کارکنان که مسئولیت روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان را بر عهده دارد (بدون حق رأی):   

علی معظمی گودرزینویسنده » روح اله سیف » ساعت 6:9 عصر روز دوشنبه 87 مهر 1

برای دریافت فرم ارائه پیشنهاد روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.lorestan.medu.ir/5417/5417Docs/news/فرم%20ارائه%20پیشنهاد.pdfنویسنده » روح اله سیف » ساعت 4:43 عصر روز جمعه 87 شهریور 29

روش پیشنهاد دادن

 
1- دریافت فرم پیشنهادات از طریق وب سایت

2- عنوان پیشنهاد: عنوان باید مشخص و برگیرنده محتوای اصلی پیشنهاد باشد.

 3- پیشنهاد دهنده باید پیشنهاد خود را به طور روشن و مستدل روی برگه پیشنهادات در قسمت مشخص شده با خط خوانا و یا در صورت امکان تایپ نماید.

 4- شرح پیشنهاد : بایست به صورت متقن و مستدل به دلایل عملی بودن طرح، امتیازات آن ، نحوه اجرا، هزینه های مورد نیاز، زمان اجرا، سطوح اجرایی (توسط چه مراجعی باید اجرا شود) پرداخته شود.

 5- بیان موضوع/طرح موضوع/دشواری کار : بایست مشکل ، موضوع و یا مطلب اصلی مورد نظر پیشنهاد دهنده به صورت روشن بیان شده باشد  

 

 نویسنده » روح اله سیف » ساعت 12:9 صبح روز پنج شنبه 87 شهریور 28

 

1.       مطالعه و استقرار نظام ها و سبک های مدیریتی نوین در راستای بهبود مدیریت

2.       طراحی تشکیلات و بهبود ساختارهای سازمانی

3.       انجام اقدامات لازم برای توسعه مشارکت بخش غیر دولتی و کاهش تصدی ها

4.       مهندسی مجدد ، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روشهای انجام کار

5.       توسعه فن آوری اداری و اجرای برنامه های تحقق دولت الکترونیک

6.       تدوین و اجرای برنامه های لازم جهت ارتقاء سطح رضایت مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

7.       تدوین برنامه های جامع نیروی انسانی

8.       تدوین برنامه آموزشی کارکنان دستگاههای در چهار چوب نظام آموزش کارکنان دولت و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی

9.       سنجش سطح انگیزش کارکنان و برنامه ریزی لازم جهت ارتقاء آن

10.   برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان

11.   هماهنگی در اجرای برنامه های ارزشیابی کارکنان دولت

12.   گرد آوری و جمع بندی آمار نیروی انسانی و اطلاعات اداری و مدیریتی

13.   تدوین و اجرای برنامه های فرهنگ سازی و ایجاد بستری مناسب برای تحقق تحول اداری

14.   انجام امور دبیرخانه ای شوراها و کمیسیون های تحول اداری حسب موردنویسنده » روح اله سیف » ساعت 9:55 صبح روز چهارشنبه 87 شهریور 27

اولویت های ارائه پیشنهادات

شورای نظام پیشنهادهای سازمان به منظور استفاده‌ی موثر از پیشنهادهای همکاران محترم سازمان پس از نظرخواهی از مدیران محترم سازمان،‌ محورهای زیر را به عنوان زمینه‌های اولویت دار جهت ارائه پیشنهادات همکاران اعلام می دارد. خواهشمند است پیشنهادهای خود را به دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها مستقر در دفتر نوسازی و تحول اداری ارائه فرمایید.

1.      کیفیت بخشی به رویکرد فرهنگی ـ تربیتی در برنامه های درسی 

2.      تحول و افزایش مشروعیت علمی سازمان در سطح داخلی و جهانی  

3.      کیفیت بخشی به ساختار و تشکیلات سازمان 

4.      بهسازی نظام رفاهی سازمان 

5.      کیفیت بخشی به برنامه های مربوط به آموزش کارکنان 

6.      کیفیت بخشی به نظام پرداخت سازمان 

7.      حفظ کرامت انسانی کارکنان و ارباب رجوع 

8.      کیفیت بخشی به راههای افزایش بهره وری در سازمان 

9.      بهسازی فرایند ارزیابی از برنامه های سازمان  

10.  بهسازی نظام تشویق در سازمان 

11.  کیفیت بخشی به نظام جذب نیروی انسانی و ارتقاء شغلی کارکنان در سازمان 

12.  کیفیت بخشی به ارتباط فرایندی دفاتر 

13.  کیفیت بخشی به ارتباط فرایندی سازمان از ستاد تا مدرسه  

14.  کیفیت بخشی به فرایند مشارکت متخصصان برون سازمانی در برنامه های درسی  

15.  بهبود مدیریت منابع و استفاده کارآمد از ظرفیت ها و منابع موجود در سازمان 

16.  کیفیت بخشی به فرایند برون سپاری تولیدات سازمان 

17.  کیفیت بخشی به فرایند برنامه ریزی توسعه در سازمان 

18.  بهسازی فرایند اعتبارات  و تخصیص به موقع آن  

19.  تحول و کیفیت بخشی در فرایند مدیریت عملکرد 

20.  سازگار کردن برنامه های توسعه سازمان با شرایط درونی و بیرونی  

21.  کیفیت بخشی پایگاه اطلاعات پژوهشی در سازمان 

22.  بهبود کیفیت تولید کتاب های درسی از آماده سازی تا چاپ و توزیع 

23.  تولید برنامه های چند رسانه ای جهت تحقق اهداف کیفی آموزش و پرورش  

24.  چند تالیفی کردن و مشارکت پذیر کردن فرایند تالیف 

25.  کیفیت بخشی فرایند تالیف کتاب های درسی و کمک آموزشی در دوره های مختلف 

26.  فراهم آوردن مشارکت بخش خصوصی در تولید مواد آموزشی  

27.  به کارگیری فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی و فرایند های امور اداری  

28.  مشارکت معلمان و دانش آموزان در تولید برنامه درسی 

29.  افزایش ارتباط موسسه پژوهشی با دفاتر برنامه ریزی و تالیف و ..... 

30.  انطباق برنامه های درسی با نیازهای منطقه ای 

31.  تقویت و گسترش حوزه‌های بهره‌مندی از شبکه اطلاع رسانی رشد 

32.  اصلاح و بهسازی فرایندهای ارتباطی و اطلاعاتی سازمان 

33.  تحول و کیفیت بخشی تولید برنامه درسی بر اساس رویکردهای نوین 

34.  طراحی و توسعه برنامه ریزی درسی با رویکرد منطقه ای و مدرسه ای  

35.  کیفیت بخشی به برنامه های درسی با رویکرد تلفیق  

36.  کیفیت بخشی، فرایند برنامه ریزی و تولید نشریات رشد  

37.  شیوه‌های اجرایی عدم انحراف از برنامه های درسی 

38. شیوه‌های اجرایی در جهت صرفه‌جویی در ابعاد مختلف منابع (انسانی،‌مالی ، تجهیزاتی و .... )‌

دبیرخانه شورای نظام پیشنهادها

 نویسنده » روح اله سیف » ساعت 9:54 صبح روز چهارشنبه 87 شهریور 27

<      1   2